Proiecte

  1. Prin PNDI – proiectul ,, Modernizare si reabilitare drumuri comunale in comuna Creaca, judetul Salaj” – 12 km

Valoarea totala a investitiei este de :

-7,886.707 mii lei

-1,854.692 mii euro

– Valorile includ TVA

– Proiect depus , avizat favorabil, in licitatie

  1. Prin OG 7/ 2006 – proiectul ,,Extindere si alimentare cu apa in comuna Creaca, judetul Salaj”

Valoarea totala a investitiei este de

– 3.988.148,14 lei din care C+M 2.698.778,92 lei

– 949.988,84 euro din care C+M 640.713,40 euro

– in executie 85%

– Mentiune : Lucrare inceputa in anul 2007 iar suma necesara pentru finalizare lucrarii este de 640 mii lei

-Valorile includ TVA

  1. Prin PNDI – proiectul ,, Extindere de apa in comuna Creaca, judetul Salaj”

Valoarea totala a investitiei este de

– 482.989 lei din care C+M 229.160 lei

– 113.099 euro din care C+M 70.053 euro

– Valorile includ TVA

– Depus si avizat favorabil

  1. Prin H.G. nr. 577/1997 – ,, Asfaltare in localitatea Borza, comuna Creaca, judetul Salaj’’

Valoarea totala a investitiei este de 107938 Euro

– in executie 10 %

  1. Prin PNDI – ,, Reabilitare si modernizare Camin Cultural in comuna Creaca, judetul Salaj’’- depus si avizat favorabil

Valoarea totala a investitiei este de – 65550 mii Euro

  1. Prin AFM + PNDI ,, Canalizare menajera in comuna Creaca, judetul Salaj’’ – depus

Valoarea totala a investitiei este de 1321762 mii euro

  1. Prin AFM – ,,Infiintare parc de joaca pentru copii in localitatea Jac, comuna, Creaca, judetul Salaj’’ – proiect finalizat in 2011

Valoarea totala a investitiei este de 101740 mii euro

  1. Proiecte finantate din alte surse

– ,,Reabilitare dispensar Uman, comuna Creaca, judetul Salaj’’- finalizat in 2010

Valoarea totala a investitiei 116770 euro

– ,,Reabilitare punte pietonala in localitatea Brusturi, comuna Creaca, judetul Salaj’’- finalizat in 2010

Valoarea totala a investitiei 4403 euro

  1. pe Masura 313 – ,,Infiintarea unui centru de informare turistica in comuna Creaca, judetul Salaj,,

Valoarea totala a investitiei 200000 mii euro

 

  1. Prin PNDR (Programul National de Dezvoltare Rurala) masura 322 submasura d- ,, Investitii privind lucrarile de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 pentru proiectul ,, Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010, in comuna Creaca, judetul Salaj,, – proiect depus si avizat favorabil pe o suprafata de 9 km.

Valoarea totala a investitie –

Alte realizari

–           Constituirea Asociatiei crescatorilor de animale in satele BREBI si JAC

–           Modernizarea si dotarea unei sali de fitnes in incita scolii gimnaziale Marcus Aurelis din Creaca

–           Restaurarea bisericii monument istoric ,, Sf Arhangheli Mihail si Gavril din sat JAC – proiect depus la ministerul culturii si la ambasada Sua

–           Restaurarea bisericii monumet istoric ,, Sf Arhangheli Mihail si Gavril din sat Brusturi – proiect depus si avizat favorabil