Panorama satele Jac şi Brusturi

Panorama satele Jac şi Brusturi prezintă în lungime Valea Pomătului, o zonă geografică bogată în resurse istorice şi cu  un  cadru geografic favorabil practicării turismului.