Obiectivul turistic „ Grădina Zmeilor ”

Obiectivul turistic „ Grădina Zmeilor ” este o rezervaţie naturală de tip geologic şi peisagistic, care se găseşte în partea vestică a satului Gâlgău Almaşului, comuna Bălan.

„Grădina Zmeilor ” cuprinde un ansamblu haotic de stânci, cu forme interesante dispuse la baza abruptului din partea sud – estică a Dealului „ Dumbrava ”, care au apărut în acel loc în urma unor procese geomorfologice prin care s-au declanşat alunecări şi prăbuşiri ale pachetelor de gresii şi microconglomerate, peste un strat de argile roşii.

Relieful de la Gâlgău Almaşului este reprezentat de coloane în poziţie verticală sub forma unor turnuri, ciuperci, ace, degete prismatice şi blocuri haotice.

Ciudăţenia microformelor de relief evidenţiază şi sugerează asemănarea cu personajele împietrite din lumea basmelor, ceea ce explică motivul pentru care localnicii au dat acestor stânci nume legendare :

  • Zmeul şi zmeoaica,
  • Fata cătănii,
  • Moşul,
  • Acul Cleopatrei,
  • Căpitanul şi soldaţii,
  • Eva, etc.