Economie

Principala ramura economica a comunei Creaca este agricultura.

Fondul funciar este de 7416 ha, fiind compus din: 3541 ha – terenuri agricole, 1581 ha paduri, 115 ha – terenuri ocupate de ape, 375 ha – sosele, drumuri, 138 ha – terenuri ocupate de constructii si 1666 ha – alte terenuri. Suprafata agricola de 3541 ha este repartizata dupa folosinta astfel: 1883 ha – pasuni, 291 ha – fanete, 13 ha – vii si 16 ha – livezi.

Principalele culturi agricole sunt de: grau, porumb, cartofi si legume.

Ca resurse naturale ce se gasesc pe teritoriul comunei pot fi amintite:

-lignit in zona satului Lupoaia (mina fiind actualmente inchisa);

-calcare in zona satului Prodanesti;

-nisipuri cuartoase si caolinoase la Borza si Lupoaia.

Activitatile de tip industrial care se desfasoara pe teritoriul comunei sunt: exploatarea calcarului in cariera Prodanesti, o moara de piatra la Lupoaia si o presa de ulei.

Dupa anul 1998 s-a dezvoltat mult in comuna sectorul comercial care deserveste satele comunei si cel al serviciilor care consta in reparatii auto, tamplarie, zidarie etc.

In satul Brebi functioneaza o mica intreprindere care fabrica tigle si boltari din ciment si care a fost partial finantat cu fonduri PHARE.